U Adama každý den, nakupujte s úsměvem

Soutěž

VELIKONOČNÍ MALOOBCHODNÍ SOUTĚŽ

„Veselé Velikonoce s Adamem“

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost:

ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o.

se sídlem Masarykova 438/15, 785 01 ŠTERNBERK

IČO: 268 28 359, DIČ: CZ26828359

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25984 (dále jen organizátor).

2.Partneři soutěže

Exklusivní partneři:

 • Karlovarské minerální vody a.s.
 • Poděbradka, a.s.

Generální partneři:

 • Ondrášovka, a.s.
 • Palírna U Zeleného stromu a.s.

Hlavní partneři:

 • Coca Cola Česká republika, s.r.o.

 • Havlík Opal, spol. s.r.o.

 • Herba Alko spol., s.r.o.

 • Maspex Czech s.r.o.

 • Bidfood Czech Republic s.r.o.

 • Old Herold s.r.o.

 • Remy Cointreau Czech Republic s.r.o.

 • Sollus, s.r.o.

 • Pivovar Svijany, a.s.

 • Vinařství Štěpánek, s.r.o.

 • Zvoska, s.r.o.

 • Rudolf Jelínek a.s.

Partneři:

 • Akinu CZ, s.r.o.

 • Al-Namura, spol. s.r.o.

 • Alkone, a.s.

 • Karlovarská Becherovka, a.s.

 • Bohemia Sekt, s.r.o.

 • Brown-Forman Czechia, s.r.o.

 • The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.

 • Carla spol. s.r.o.

 • Czechoslovak Spirit, s.r.o.

 • Fabio Produkt spol., s.r.o.

 • Fammilky, s.r.o.

 • Golden Snack s.r.o.

 • Chocoland, a.s.

 • Jula CZ, s.r.o.

 • Kofola, a.s.

 • Ing.Pavel Vavruška – Sodovkárna Kolín

 • Krajči plus, s.r.o.

 • Krakonoš spol., s.r.o.

 • Labeta, a.s.

 • Vinné sklepy Lechovice spol., s.r.o.

 • Linea Nivnice a.s.

 • Malitas, s.r.o.

 • Moni Best, s.r.o.

 • Nela Drinks, s.r.o.

 • Pěkný-Unimex, s.r.o.

 • Penam, a.s.

 • Pepsico CZ, s.r.o.

 • Petráčkovy hořické trubičky, s.r.o.

 • Pfanner spol., s.r.o.

 • Papír Premax, s.r.o.

 • PT servis konzervárna spol., s.r.o.

 • Secalo, a.s.

 • Simandl, spol. s.r.o.

 • Soare Sekt, a.s.

 • SP-Víno, s.r.o.

 • Pivovary Staropramen, s.r.o.

 • Stock Plzeň-Božkov, s.r.o.

 • Tobacco Trading International Czechoslovakia, s.r.o.

 • Unilever ČR, spol. s.r.o.

 • United Brands,s.r.o.

 • Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.

 • Vinium, a.s.

 • Znovín Znojmo, a.s.

  3.Doba trvání soutěže

 • Soutěž probíhá období od 1.března do 25.března 2018 ve všech maloobchodních prodejnách společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. .

  4.Účast v soutěži a pravidla soutěže:

 • Ve výše zmíněném období budou na prodejnách společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. k dispozici Soutěžní kupony. Zákazník, který nakoupí za minimální částku 200,– Kč obdrží na tento soutěžní kupon razítko společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. dle pravidla: „jeden nákup – jedna účtenka – jedno razítko“.

 • Po zaplnění všech šesti polí je Soutěžní kupón slosovatelný. Zákazník vyplní zadní stranu kuponu – uvede jméno, příjmení, adresu, telefon a popřípadě email. Poté Soutěžní kupon vhodí do speciálního boxu, který bude umístěn na každé maloobchodní prodejně.

 • Soutěžní kupony budou k vyzvednutí od 1.března do 25.března 2018 nebo do vyčerpání zásob. Pokud dojde k vyčerpání zásob před tímto datem, nebudou již další Soutěžní kupony do soutěže dodány.

 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže.

  5.Předání cen

 • Do soutěže budou zařazeny pouze Soutěžní kupony, které budou obsahovat 6x razítko společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. a budou doplněny o jméno, příjmení, adresu, telefonní nebo emailový kontakt. Soutěžní kupony bez těchto náležitostí budou z losování vyřazeny.

 • Losování proběhne 28.března 2018 ve 12.00 v prostorách společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o.

 • Výherce hlavní výhry bude vyrozuměn telefonicky nebo písemně a vyzván k vyzvednutí výhry. Cena mu bude předána osobně, nejpozději však do 30 dnů od ukončení soutěže. Pokud si výherce nevyzvedne cenu do 30 dnů od ukončení soutěže, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení. Výherce se prokáže platným občanským průkazem.

 • V případě získání hlavní výhry osobou, která v době předávání výhry ještě nedosáhla věku 18 let, bude cena předána zákonnému zástupci.

  6.Odpovědnost za vady

 • Nebezpečí za škody výher přechází na výherce okamžikem jejich převzetí. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher.

  7.Obecná ustanovení

 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, prodloužit, nebo zrušit, či změnit její pravidla, a to bez udání důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, týkajících se této soutěže. Účastníci nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži, ani požadovat záměny v položkách výher. Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhry ze soutěže není právní nárok.

  8.Osobnostní práva a osobní údaje

 • Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže, zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi. Dále účastník souhlasí s tím, že v médiích, na webových stránkách, propagačních a reklamních materiálech organizátora mohou být zveřejňovány jméno, příjmení, místo bydliště a jiné registrované údaje ev. zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže.

 9.Zveřejnění pravidel

 • Tyto úplná pravidla soutěže a výherní listina budou k dispozici na webových stránkách www.adam-velkoobchod.cz

 Seznam výherců v soutěži Bohaté Vánoce s Adamem 2017 – 24.01.2018

Bohaté Vánoce s Adamem 2017 SEZNAM VÝHERCŮ 1 Nákup u Adama za 8.800,- Marta Jandová Hnojice 2 Kombinovaná chladnička ECG Anna Izáková Štěpánov 3 Myčka … celý text »

PF 2018 – 22.12.2017


  Přihlásit se k odběru newsletteru

Přihlaste se k pravidelnému odběru letáků a důležitých aktualit,
a nic důležitého Vám již neunikne.


Významní partneři

 • logo Brown Forman
 • logo Palírna U Zeleného stromu
 • logo Bohemia Sekt
 • logo Remy Cointreau s.r.o.
 • logo Fleret Destillery
 • logo RUDOLF JELÍNEK
 • logo United Brands
 • logo OLD HEROLD, s.r.o.
 • logo HERBA ALKO, spol. s. r. o.
 • logo Vinné sklepy Lechovice
 • logo VINIUM a.s.
 • logo Sollus s.r.o.
 • logo SP-Víno, s.r.o.
 • logo Svijany
 • logo Pivovar Tambor
 • logo Big Shock!
 • logo Sodovkárna Kolín
 • logo Pfanner
 • logo Mattoni
 • logo Magnesia
 • logo Aquila
 • logo Granini
 • logo Ondrášovka
 • logo McCarter
 • logo ECE Entrée Central Europe s.r.o.
 • logo Mondelez International
 • logo Nestlé CZ
 • logo Carlo s.r.o.
 • logo Beskydské
 • logo CHOCOLAND.CZ
 • logo POEX
 • logo Golden Snack
 • logo Krajči plus s.r.o.
 • logo Secalo a.s.
 • logo ESSA
 • logo PT servis konzervárna spol. s r.o.
 • logo Made
 • logo Jula
 • logo SOLIRA Company
 • logo AKINU CZ s.r.o.
CLOSE
CLOSE