U Adama každý den, nakupujte s úsměvem

Soutěž

 

VÁNOČNÍ MALOOBCHODNÍ SOUTĚŽ

„Vánoce s Adamem“

 1. Organizátor soutěže:

ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o.

se sídlem Masarykova 438/15, 785 01 ŠTERNBERK

IČO: 268 28 359, DIČ: CZ26828359

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25984 (dále jen organizátor).

 1. Partneři soutěže:

 Hlavní partneři

 • Brown-Forman Czechia s.r.o.
 • Mattoni 1873 a.s.
 • KMV BEV CZ s.r.o.
 • Palírna U Zeleného stromu a.s.
 • Pivovar Svijany a.s.

Partneři:

 • Comperio s.r.o.
 • Encinger SK s.r.o.
 • Gaston s.r.o.
 • Gastro-menu express a.s.
 • Gornicky, s.r.o.
 • Pavel Vavruška – Sodovkárna Kolín
 • Johann Kotániy spol. s r.o.
 • Karlovarská Becherovka a.s.
 • Kávoviny a.s.
 • Linea Nivnice a.s.
 • Malitas s.r.o.
 • Maspex Czech s.r.o.
 • Mast- Jaegermeister CZ s.r.o.
 • Mlékárna Hlinsko, a.s.
 • Old Herold s.r.o.
 • Penam a.s.
 • Pivovary Staropramen s.r.o.
 • Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • PT servis konzervárna spol. s r. o.
 • Rudolf Jelínek a.s.
 • Sollus s.r.o.
 • Solvent ČR s.r.o.
 • Stock Plzeň-Božkov s.r.o.
 • Teekanne, s.r.o.
 • Tyčinky s.r.o.
 • Váhala a spol. s.r.o.
 • Violet Kangaroo s.r.o.
 • Vinařství Neoklas Šardice a.s.
 • Vinařství Mutěnice a.s.
 • Vitar s.r.o.
 1. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 1. listopadu do 10. prosince 2023 ve všech maloobchodních prodejnách společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o.

 1. Účast v soutěži a pravidla soutěže:

Ve výše zmíněném období budou na prodejnách společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. k dispozici Soutěžní kupony. Zákazník, který nakoupí za minimální částku 200,- Kč, obdrží na tento soutěžní kupon razítko společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. dle pravidla: „jeden nákup – jedna účtenka – jedno razítko“.

Po zaplnění všech šesti polí je Soutěžní kupón slosovatelný. Zákazník vyplní zadní stranu kuponu – uvede jméno, příjmení, adresu, telefon a popřípadě email. Dále doplní název prodejny, na kterou chce v případě výhry cenu zaslat a vše potvrdí svým podpisem. Poté Soutěžní kupon vhodí do speciálního boxu, který bude umístěn na každé maloobchodní prodejně.

Soutěžní kupony budou k vyzvednutí od 1. listopadu do 10. prosince 2023 nebo do vyčerpání zásob. Pokud dojde k vyčerpání zásob před tímto datem, nebudou již další Soutěžní kupony do soutěže dodány.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže.

 1. Předání cen

Do soutěže budou zařazeny pouze Soutěžní kupony, které budou obsahovat 6x razítko společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. a budou doplněny o jméno, příjmení, adresu, telefonní nebo emailový kontakt, název prodejny, na kterou se má zaslat případná výhra a podpis.  Soutěžní kupony bez těchto náležitostí budou z losování vyřazeny.

Losování proběhne 13. prosince 2023 ve 12.00 v prostorách společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o.

Ceny budou vylosovaným výhercům zaslány na prodejnu, kterou uvedli na Soutěžním kuponu. Pouze výherce hlavní výhry bude vyrozuměn telefonicky nebo písemně a vyzván k vyzvednutí výhry. Ceny budou na prodejnách připraveny k předání nejdříve 18. 12. 2023. Cena bude výherci předána osobně, nejpozději však do 30 dnů od ukončení soutěže. Pokud si výherce nevyzvedne cenu do 30 dnů od ukončení soutěže, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení. Výherce se prokáže platným občanským průkazem.

V případě získání výhry, jejíž převzetí je podmíněno dovršením 18 let, bude cena předána zákonnému zástupci.

 1. Odpovědnost za vady

Nebezpečí za škody výher přechází na výherce okamžikem jejich převzetí. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher.

 1. Obecná ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, prodloužit, nebo zrušit, či změnit její pravidla, a to bez udání důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, týkajících se této soutěže. Účastníci nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži, ani požadovat záměny v položkách výher. Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhry ze soutěže není právní nárok.

 1. Osobnostní práva a osobní údaje

Účast v soutěži je dobrovolná.  Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže, zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi.  Dále účastník souhlasí s tím, že v médiích, na webových stránkách, propagačních a reklamních materiálech organizátora mohou být zveřejňovány jméno, příjmení, místo bydliště a jiné registrované údaje ev. zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže.

 1. Zveřejnění pravidel

Tato úplná pravidla soutěže a výherní listina budou k dispozici na webových stránkách www.adam-velkoobchod.cz a na všech maloobchodních prodejnách Adam.Otevírací doba o státní svátku 17. 11. 2023 – 13.11.2023

Velkoobchod Adam      Otevřeno 8:00 – 11:30 12:00 – 13:00 Maloobchodní prodejny Otevřeno 6:30 – 12:00 Olomouc, Dvorce, Hnojice, Bystročice, Moravský Beroun, Holešov, Lužice, … celý text »

Maloobchodní soutěž „Vánoce s Adamem“ – 26.10.2023

Soutěž probíhá od 1. 11. 2023 do 10. 12. 2023 na všech maloobchodních prodejnách Adam Velkoobchod s.r.o.


  Přihlásit se k odběru newsletteru

Přihlaste se k pravidelnému odběru letáků a důležitých aktualit,
a nic důležitého Vám již neunikne.


Významní partneři

CLOSE
CLOSE