U Adama každý den, nakupujte s úsměvem

Soutěž

 

VÁNOČNÍ MALOOBCHODNÍ SOUTĚŽ

“Vánoce s Adamem“

 1. Organizátor soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost:

ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o.

se sídlem Masarykova 438/15, 785 01 ŠTERNBERK

IČO: 268 28 359, DIČ: CZ26828359

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25984 (dále jen organizátor).

 1. Partneři soutěže:

Generální partneři:

 • Ondrášovka a.s.
 • Rodinný pivovar Bernard a.s.
 • Palírna U Zeleného stromu a.s.
 • Karlovarské minerální vody a.s.
 • Poděbradka a.s.
 • KMV BEV CZ s.r.o.

Hlavní partneři:

 • Coca Cola Česká republika s.r.o.
 • Golden Snack s.r.o.
 • Maspex Czech s.r.o.
 • Penam, a.s.

Partneři:

 • Akinu CZ s.r.o.
 • Alkone a.s.
 • ATC Distribution s.r.o.
 • Bidfood Czech Republic s.r.o.
 • Bohemia Sekt s.r.o.
 • The Candy Plus Sweet Factory s.r.o.
 • Carla s.r.o.
 • Essa s.r.o.
 • Gastro- Menu Express a.s.
 • Hamé s.r.o.
 • Havlík Opal s.r.o.
 • Herba Alko s.r.o.
 • Karlovarská Becherovka a.s.
 • Jula CZ s.r.o.
 • Ing.Pavel Vavruška – Sodovkárna Kolín
 • Krajči plus s.r.o.
 • Krakonoš s.r.o.
 • Vinné sklepy Lechovice s.r.o.
 • Linea Nivnice a.s.
 • Malitas s.r.o.
 • Rajo a.s.
 • Mlékárna Hlinsko a.s.
 • Old Herold s.r.o.
 • Pěkný-Unimex s.r.o.
 • Petráčkovy hořické trubičky s.r.o.
 • Pfanner s.r.o.
 • Pivovar Svijany a.s.
 • Premier Wines & Spirits s.r.o.
 • PT servis konzervárna s.r.o.
 • Rudolf Jelínek, a.s.
 • Secalo a.s.
 • Soare Sekt a.s.
 • Sollus s.r.o.
 • SP-Víno s.r.o.
 • Czechoslovak Spirit s.r.o.
 • Stock Plzeň-Božkov, s.r.o.
 • Teekanne s.r.o.
 • Unilever ČR, spol. s.r.o.
 • Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o.
 • Váhala a spol. s.r.o.
 • Vinařství Krist s.r.o.
 • Vinium, a.s.
 • Vitar s.r.o.
 • X-Life, s.r.o.
 • Znovín Znojmo, a.s.
 1. Doba trvání soutěže

 • Soutěž probíhá období od 14.listopadu do 15.prosince 2019 ve všech maloobchodních prodejnách společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. .

 1. Účast v soutěži a pravidla soutěže:

 • Ve výše zmíněném období budou na prodejnách společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. k dispozici Soutěžní kupony. Zákazník, který nakoupí za minimální částku 200,– Kč obdrží na tento soutěžní kupon razítko společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. dle pravidla: „jeden nákup – jedna účtenka – jedno razítko“.

 • Po zaplnění všech šesti polí je Soutěžní kupón slosovatelný. Zákazník vyplní zadní stranu kuponu – uvede jméno, příjmení, adresu, telefon a popřípadě email. Dále doplní název prodejny, na kterou chce v případě výhry cenu zaslat a vše potvrdí svým podpisem. Poté Soutěžní kupon vhodí do speciálního boxu, který bude umístěn na každé maloobchodní prodejně.

 • Soutěžní kupony budou k vyzvednutí od 14.listopadu do 15.prosince 2019 nebo do vyčerpání zásob. Pokud dojde k vyčerpání zásob před tímto datem, nebudou již další Soutěžní kupony do soutěže dodány.

 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže.

 1. Předání cen

 • Do soutěže budou zařazeny pouze Soutěžní kupony, které budou obsahovat 6x razítko společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o. a budou doplněny o jméno, příjmení, adresu, telefonní nebo emailový kontakt, název prodejny, na kterou se má zaslat případná výhra a podpis. Soutěžní kupony bez těchto náležitostí budou z losování vyřazeny.

 • Losování proběhne 17.prosince 2019 ve 12.00 v prostorách společnosti ADAM VELKOOBCHOD, s.r.o.

 • Ceny budou vylosovaným výhercům zaslány na prodejnu, kterou uvedli na Soutěžním kuponu. Pouze výherce hlavní výhry bude vyrozuměn telefonicky nebo písemně a vyzván k vyzvednutí výhry. Ceny budou na prodejnách připraveny k předání nejdříve 18.12.2019. Cena bude výherci předána osobně, nejpozději však do 30 dnů od ukončení soutěže. Pokud si výherce nevyzvedne cenu do 30 dnů od ukončení soutěže, jeho nárok na výhru zaniká a organizátor je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení. Výherce se prokáže platným občanským průkazem.

 • V případě získání hlavní výhry osobou, která v době předávání výhry ještě nedosáhla věku 18 let, bude cena předána zákonnému zástupci.

 1. Odpovědnost za vady

 • Nebezpečí za škody výher přechází na výherce okamžikem jejich převzetí. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher.

 1. Obecná ustanovení

 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, prodloužit, nebo zrušit, či změnit její pravidla, a to bez udání důvodů. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách, týkajících se této soutěže. Účastníci nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži, ani požadovat záměny v položkách výher. Výhru nelze převést na jinou osobu a na výhry ze soutěže není právní nárok.

 1. Osobnostní práva a osobní údaje

 • Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže, zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi. Dále účastník souhlasí s tím, že v médiích, na webových stránkách, propagačních a reklamních materiálech organizátora mohou být zveřejňovány jméno, příjmení, místo bydliště a jiné registrované údaje ev. zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže.

9. Zveřejnění pravidel

 • Tato úplná pravidla soutěže a výherní listina budou k dispozici na webových stránkách www.adam-velkoobchod.cz a na všech maloobchodních prodejnách Adam.Otevírací doba o státním svátku 17.11.2019 – 14.11.2019

Velkoobchod Adam      Zavřeno Maloobchodní prodejny Otevřeno 8:00-17:00 Šternberk Masarykova, Uničov, Litovel Otevřeno 7:00-17:00 Štěpánov Otevřeno 7:00-12:00 Šternberk Bezručova Zavřeno Šternberk Hlavní náměstí, Olomouc, … celý text »

Vánoční soutěž na maloobchodních prodejnách „Vánoce s Adamem“ – 08.11.2019

Soutěž probíhá v období od 14.listopadu do 15.prosince na všech maloobchodních prodejnách Adam Velkoobchod s.r.o.


  Přihlásit se k odběru newsletteru

Přihlaste se k pravidelnému odběru letáků a důležitých aktualit,
a nic důležitého Vám již neunikne.


Významní partneři

 • logo Brown Forman
 • logo Palírna U Zeleného stromu
 • logo Bohemia Sekt
 • logo Remy Cointreau s.r.o.
 • logo Fleret Destillery
 • logo RUDOLF JELÍNEK
 • logo United Brands
 • logo OLD HEROLD, s.r.o.
 • logo HERBA ALKO, spol. s. r. o.
 • logo Vinné sklepy Lechovice
 • logo VINIUM a.s.
 • logo Sollus s.r.o.
 • logo SP-Víno, s.r.o.
 • logo Svijany
 • logo Pivovar Tambor
 • logo Big Shock!
 • logo Sodovkárna Kolín
 • logo Pfanner
 • logo Mattoni
 • logo Magnesia
 • logo Aquila
 • logo Granini
 • logo Ondrášovka
 • logo McCarter
 • logo ECE Entrée Central Europe s.r.o.
 • logo Mondelez International
 • logo Nestlé CZ
 • logo Carlo s.r.o.
 • logo Beskydské
 • logo CHOCOLAND.CZ
 • logo POEX
 • logo Golden Snack
 • logo Krajči plus s.r.o.
 • logo Secalo a.s.
 • logo ESSA
 • logo PT servis konzervárna spol. s r.o.
 • logo Made
 • logo Jula
 • logo SOLIRA Company
 • logo AKINU CZ s.r.o.
CLOSE
CLOSE