U Adama každý den, nakupujte s úsměvem

Zákon o povinném značení lihu a úpravy živnostenského zákona…

12.11.2013 | Aktuality

Vážení obchodní partneři,

již 1.12.2013 vstoupí v platnost zákon o povinném značení lihu a úpravy živnostenského zákona (307,308,309/2013). Tento zákon přináší nové povinnosti pro výrobce, distributory, gastrozařízení a všechna místa, kde se prodává alkohol. Množí se dotazy, dovolili jsme si tedy pro Vás připravit malého průvodce.

Citace nejdůležitějších částí zákona:

§ 5
Spotřebitelské balení a jeho druh

(1)     Spotřebitelským balením se pro účely tohoto zákona rozumí nádoba nebo jiný obal o objemu
a)        
 do 1 litru, nebo
b)        
 nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o nádobu vyrobenou ze skla.
(2)    
 Druhem spotřebitelského balení se pro účely tohoto zákona rozumí spotřebitelské balení rozlišené podle jeho názvu a výrobce.

§ 15
Neznačený líh

(1) Je zakázáno nakládat s neznačeným lihem.
(2) Neznačeným lihem se pro účely tohoto zákona rozumí líh,

a)  na nějž se vztahuje povinnost značit líh a který se nachází v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, pokud se jedná o líh ve spotřebitelském balení podle 1. § 5 odst. 1 písm. a), které není vyrobené ze skla, nebo 2. § 5 odst. 1 písm. b),
(1) Líh podle odstavce 2 písm. a) bodu 2 se nepovažuje za neznačený, pokud se jedná o líh, 

a) který se nachází v počtu nejvýše 1 spotřebitelského balení jednoho druhu na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou,
b) který se nachází v počtu nejvýše 3 spotřebitelských balení jednoho druhu opatřených jednocestným uzávěrem na jednotlivém výdejním nebo prodejním místě v prostoru, ve kterém se v souladu s právními předpisy prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou, nebo

§ 43
Oznamovací povinnost distributora lihu

(1) Distributor lihu je povinen oznámit správci daně
c)  počet kontrolních pásek, jimiž byl označen líh prodaný nebo jinak převedený distributorem lihu,
d) objem a druh spotřebitelského balení, ve kterém je obsažen líh, který byl označen kontrolními páskami podle písmene a),
e) objemové procento lihu ve spotřebitelském balení podle písmene b),
f) evropský zbožový kód (EAN), kterým je opatřeno spotřebitelské balení podle písmene b),
g) identifikaci osoby, které byl líh podle písmene a) prodán nebo jinak převeden.
(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává v den, kdy došlo k prodeji nebo jinému převodu lihu, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

JAKÉ ZMĚNY NOVÉ ZÁKONY PŘINÁŠÍ PRO PRODEJCE LIHOVIN:

a) Gastrozařízení a zařízení, které prodává alkohol, může pro 1.12. nakupovat lihovinu jen od registrovaného distributora (má registrační číslo), který složil povinnou kauci 5 mil Kč. Toto registrační číslo je pak uvedeno i na daňovém dokladu s identifikací odběratele. Každý distributor je povinen denně posílat úřadům seznam všech prodejů (EAN a kusy) včetně přesné identifikace odběratelů. Nadále zůstává povinnost doložit rodný list a protokol 3b. Od 1.12. budou i nové kolky (každý kolek je originál a půjde ověřit přes QR kód), ale staré kolky mají neomezenou platnost.
b) Prodejce lihovin může nakoupit alkohol pouze od registrovaného distributora a může alkohol prodat pouze koncovému spotřebiteli.
c) Pro gastrozařízení i jiného prodejce lihu (např maloobchod) platí povinnost zažádat o koncesi na živnostenském úřadě a to do 6 měsíců (tedy do 1.6.2014). Koncese je bezplatná. V případě porušení zákona dojde k jejímu odebrání a téměř nepůjde získat znovu.
d) Prodávat je možno balení alkoholu s 15% a více alkoholu obj. maximálně do 3L. Balení od 1L do 3L výše musí být jen ve skleněném obalu. Do 1.12. je tedy nutné vyprodat stávající zásoby, nesmí ani zůstat na skladu. Pro gastronomii je nařízení ještě přísnější – tam je maximální balení 1L a všechna balení musí být ze skla –  ruší se tak například všechny kanystry, plastové/keramické láhve (i do 1L) nebo chladiče či ohřívače s nádržkou. Na baru s jednou pokladnou je možno mít jen 1 otevřenou láhev od druhu. V případě, že má láhev jednocestný ventil tak se množství navyšuje na 3 ks.

 

JAKÉ ZMĚNY NOVÉ ZÁKONY PŘINÁŠÍ PO VELKOOBCHOD (DISTRIBUTORA LIHU)

a) Nejpozději do 1.12. 2013 (platí pak 1 měsíc přechodné období na vyřízení) zažádat na celním úřadu o registraci (dostane registrační číslo). Musí doložit spolehlivost, bezúhonosti a bezdlužnost + složit kauci 5 mil Kč (nebo bankovní záruku min na 2 roky, prodloužit jí je třeba nejpozději 5 měsíců před koncem její platnosti). Po dobu než se žádost vyřeší je již považován za registrovaného. Pokud je žádost zamítnutá tak nesmí lihoviny prodávat. Pokuty za porušení zákona jsou od 5 mil Kč až do 10 mil Kč.
b) Oznamovací povinnost ihned v den prodeje – prodeje z daňového i nedaňového skladu, včetně přesné identifikace odběratele. Tedy celní úřad uvidí celkové nákupy velkoobchodu po jednotlivých položkách EAN a může je porovnávat s celkovými prodeji na jednotlivá IČO.
c) Rodné listy zůstávají nadále v platnosti, včetně 3b části
d) Od 1.12. budou i nové kolky, které mají nové ochranné prvky, QR kod a jsou specifické pro konkrétní objem a obsah alkoholu. Každý kolek je originál – má jiné 8 místné číslo na konci. Zboží se starým kolkem má neomezenou dobu použití.
e) Distributor lihu může nakupovat jen od registrovaného výrobce (značiče lihu) nebo distributora a  prodávat jen dalším registrovaným distributorům lihu nebo hospodám s koncesí (musí si to ověřit a uvést na faktuře i registrační číslo odběratele) a nebo konečným spotřebitelům.

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Mohu doprodat 4,5 litrovou skleněnou lahev? Do 30.11.2013 můžete, ale od 1.12.2013 se nesmí prodávat ani ji nesmíte mít na skladě.

Mohu v restauracích nebo barech prodávat plastové miniatury? Nemůžete, můžete prodávat pouze skleněné obaly.

Mohu například prodávat Tullamore keramický džbánek 0,7l? V restauraci nesmíte, protože se nejedná o balení alkoholu ve skle. V maloobchodě se prodávat může.

Bar s více výdejními místy – jaké a kolik lahví může používat? Výdejní místo je fyzicky místo, odkud se prodává alkohol. Jestliže je provoz, který má tři patra a v každém je bar, může na každém z těchto barů být 1 lahev s normálním uzávěrem, nebo 3 lahve s uzávěrem jednocestným.

Týká se toto nařízení veškerého alkoholu nebo jen alkoholu nad 20%? Týká se alkoholu od 15% a více. Dále stále platí, že na veškerý alkohol od 20% musíte mít k dispozici na provozovně rodný list a 3b prohlášení.

Mohu prodat zboží myslivcům/hasičům/sportovnímu sdružení apod. na ples? Nemůžete, pokud nejste distributor. Distributor musí mít složenou kauci 5 mil. Kč a má oznamovací povinnost ihned v den prodeje – komu a kolik alkoholu prodal.

Mohu nakoupit alkohol od libovolného dodavatele? Nemůžete, musíte nakoupit pouze od registrovaného distributora. Skutečnost, že je distributor registrovaný, si musíte ověřit v příslušném registru.

Musím žádat o koncesi, když pořádám zábavu, ples, apod. jednou za rok? Ano, nejpozději k 1.6.2014 musíte mít koncesi, jinak Vám distributor nebude oprávněn alkohol prodat.

Doufáme, že Vám tento příspěvek bude nápomocen. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Váš ADAMVyhraj myčku – 29.05.2024

Otevírací doba o státních svátcích 1. 5. a 8. 5. 2024 – 26.04.2024

VELKOOBCHOD Oba dny 8 – 11:30, 12 – 17   MALOOBCHOD ▪️ 1. 5. 2024 7:00 – 12:00: Lužice 6:30 – 12:00: Dvorce, Bohuňovice, Olomouc, … celý text »


  Přihlásit se k odběru newsletteru

Přihlaste se k pravidelnému odběru letáků a důležitých aktualit,
a nic důležitého Vám již neunikne.


Významní partneři

CLOSE
CLOSE